LỄ HỘI
BÁNH DÂN GIAN

Lễ hội bánh dân gian ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam là một trong những sự kiện văn hóa độc đáo và thú vị. Lễ hội tập trung các nghệ nhân có tay nghề lâu năm với nhiều loại bánh truyền thống của người dân Nam Bộ.